Pædagogik - Projektlivsstart / Heldagsskole / STU

Gå til indhold
Information > Vores vision
Pædagogik

ProjektLivsstart Erhvervsskole anser vi det for meget vigtigt, at den samlede personalegruppe er i stadig faglig udvikling. Vi prioriterer derfor efteruddannelse og supervision højt. For at kunne håndtere det pædagogiske arbejde, og det som det gør ved den enkelte medarbejder, er vi meget bevidste om at give og modtage kollegial supervision.

 
  • Vi arbejder ud fra den systemiske/narrative tankegang.
  • Vi ser individuelt på hvert enkelt barn/ung og møder denne der, hvor vedkommende er.
  • Vi finder hvert enkelt barns/unges ressourcer og bygger videre herfra.
  • Vi arbejder på at finde den unikke historie hos hvert enkelt barn/ung.
  • Vi arbejder sammen med barnet/den unge om at finde vedkommendes mål, drømme, identitet og ressourcer.
  • Gennem tillid skaber vi ansvarsbevidsthed hos barnet/den unge.
  • Gennem anerkendelse skabes succeshistorier i hverdagen. Ved at fokusere på selv de små ting i hverdagen, og anerkende barnet/den unge for dette, skabes grobund for selvtillid og selvværd hos barnet/den unge.
  • Der arbejdes med individuelle målsætninger på hvert enkelt barn/ung i henhold til handleplaner.
  • Daglige/ugentlige samtaler med børnene/de unge.

 
Sundhed:
 
Det er i Projektlivsstart-erhvervsskole overbevisning, at en sund livsstil har en positiv indflydelse på de unges psykiske og fysiske velvære og sundhed, Vi fokuserer på, at kroppen skal kunne holde hele livet - også når vi bliver ældre, hvor det desværre er kroppen, der er den største hæmsko for mange mennesker for at gøre de ting de gerne vil.  
 
 

Strukturering af behandlingsarbejdet:
 
Handleplan
 
Handleplanen er den opgave, som den anbringende kommune beder os om at løse. Med udgangspunkt i denne tilrettelægger Projektlivsstart-erhvervsskole en behandlingsplan, der tilgodeser den enkelte unges specifikke behov. Det er denne behandlingsplan, der danner ramme for vores måde at relatere til den enkelte unge i hverdagen. På personalemøder laves der delmål i forhold til denne behandlingsplan. Disse delmål revideres jævnligt.
 

Personalemøder:
 
Der afholdes jævnligt personalemøder, hvor vi gennemgår de unges delmål. Hvordan er det gået? Hvad gik godt? Hvad skal vi gøre anderledes? Skal delmålet ændres/fornyes? Herudover debatteres hverdagens begivenheder, struktur, planlægning og ønsker samt ”det der fylder lige nu”. Der skrives referat af personalemøderne.
Produceret af NetHunt.dk
CVR.: 36937807
Projektlivsstart-Erhvervsskole
Holbækvej 206
4440 Mørkøv
Tlf: 31191997
____________________________________
Kommune: Holbæk
Region: Sjælland
Tilbage til indhold