Matematik - Projektlivsstart / Heldagsskole / STU

Gå til indhold
Linjefag > Boglig
Matemetik

 
Folkeskolens afgangseksamen er et adgangskrav til både de 3-årige gymnasiale uddannelser, hf efter 9. klasse og erhvervsuddannelserne.

Mange af vores elever har været udfordret i deres tidligere skoleforløb og har derfor brug for støtte og tæt lærerkontakt for at opnå motivation til faget.

Matematikundervisningen er beskrevet ud fra de 4 overordnede kompetenceområder og dertil hørende færdigheds- og vidensområder i Fælles Mål:
   
 • Matematiske kompetencer
 • Tal og algebra
 • Geometri og måling
 • Statistik og sandsynlighed

Vores elever har typisk mange blokeringer i forhold til indlæring på den traditionelle måde. Derfor forsøger vi at skabe interesse til faget ved at benytte de matematiske anvendelsesmuligheder i dagligdagen. Dette kunne typisk være i de praktiske linjefag, hvor matematikken anvendes til eksempelvis:

 • Problembehandling
 • Kommunikation
 • Forskellige regnestrategier
 • Geometriske tegninger og målinger

I henhold til prøvebekendtgørelsens § 28 skal skolens leder tilbyde særlige prøvevilkår til elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at ligestille disse elever med andre i prøvesituationen. Vores elever hører typisk under denne kategori og vil derfor blive tilbudt særlige vilkår ved en afgangsprøve.
 
Afgangsprøven i skriftlig matematik består af to prøver, som er bundne og obligatoriske:
   
 • Prøven uden hjælpemidler af en times varighed og med en selvstændig bedømmelse og karakter.
 • Prøven med hjælpemidler af tre timers varighed og med en selvstændig bedømmelse og karakter.

I skriftlig matematik udregner man en samlet karakter, hvor karakteren i prøven med hjælpemidler og karakteren i prøven uden hjælpemidler hver tæller 50 procent.
 

Produceret af NetHunt.dk
CVR.: 36937807
Projektlivsstart-Erhvervsskole
Holbækvej 206
4440 Mørkøv
Tlf: 31191997
____________________________________
Kommune: Holbæk
Region: Sjælland
Tilbage til indhold