Maler - Projektlivsstart / Heldagsskole / STU

Gå til indhold
Linjefag > Håndværker
Maler

Linjefaget ”Maler” giver eleven en grundlæggende viden om farver, stil, materialer og forskellige maleteknikker.

Eleven undervises i:

  • Farvelære
  • Materialelære
  • Tegning
  • Opmåling
  • Matematik
 
Strenge krav til materialevalg og opløsningsmidler har gjort arbejdet langt mindre farligt mht. brandfarlige materialer og sundhedsskadelige dampe. Eleven lærer om sikkerhed og beskyttelse.

I linjefaget ”maler” bliver eleven forberedt på erhvervsuddannelsen (EUD), som kræver at:
 
  • Eleven har bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve
  • Eleven har fået mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve
  • Eleven har en uddannelsesaftale med en virksomhed Her opfylder de adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Dog skal de altid have opfyldt undervisningspligten.

For mange unge er det uoverskueligt at opnå optagelse på EUD. Dette hjælper vi med på ProjektLivsstart Erhvervsskole.
 
Produceret af NetHunt.dk
CVR.: 36937807
Projektlivsstart-Erhvervsskole
Holbækvej 206
4440 Mørkøv
Tlf: 31191997
____________________________________
Kommune: Holbæk
Region: Sjælland
Tilbage til indhold