Dansk - Projektlivsstart / Heldagsskole / STU

Gå til indhold
Linjefag > Boglig
Dansk

Folkeskolens afgangseksamen er et adgangskrav til både de 3-årige gymnasiale uddannelser, hf efter 9. klasse og erhvervsuddannelserne.

Mange af vores elever har været udfordret i deres tidligere skoleforløb og har derfor brug for støtte og tæt lærerkontakt for at opnå motivation til faget.

I faget dansk arbejder vi hen imod følgende kompetencer, som eleverne i 9. klasse skal opnå i faget dansk:

  • Eleverne kan styre og regulere læseprocessen og diskutere teksters betydning i kontekst
  • Eleverne kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation
  • Eleverne kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster
  • Eleverne kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer
 
I henhold til prøvebekendtgørelsens § 28 skal skolens leder tilbyde særlige prøvevilkår til elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at ligestille disse elever med andre i prøvesituationen. Vores elever hører typisk under denne kategori og vil derfor blive tilbudt særlige vilkår ved en afgangsprøve.
 
Afgangsprøven i dansk består af en lovbunden prøve i:

  • Dansk, mundtlig
  • Dansk, skriftlig (3 prøver: læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling)

I skriftlig dansk udregner man en samlet karakter, hvor karaktererne i læsning og retskrivning hver tæller 25 procent, og prøven i skriftlig fremstilling tæller 50 procent.
 
Produceret af NetHunt.dk
CVR.: 36937807
Projektlivsstart-Erhvervsskole
Holbækvej 206
4440 Mørkøv
Tlf: 31191997
____________________________________
Kommune: Holbæk
Region: Sjælland
Tilbage til indhold