Dagselev - Projektlivsstart / Heldagsskole / STU

Gå til indhold
Målgruppe
Dagselev

Som ”Dagselev” har vi ofte elever, som har svært ved tilpasse sig den almindelige folkeskole. Elever, som måske har oplevet nederlag eller andre udfordringer i skolesystemet. Elever, som ikke har fået taget deres afgangseksamen eller som bare har brug for at komme til en mindre skole, hvor der er anderledes struktur.

 
Mange af vores elever har haft et turbulent skoleforløb og deres faglige niveau er derfor ikke alderssvarende. Nogle af eleverne har måske svært ved at indlære på den traditionelle måde.
 

Med dagseleverne forsøger vi at skabe relation til den enkelte således, at motivation og indlæring bliver størst mulig. Vi sætter den enkelte elev i centrum og skaber et undervisningsmiljø, som fremmer den bedste indlæring.
 

På Projektlivsstart Erhvervsskole hjælper vi eleverne til at opnå færdigheder, så de kan gennemføre en afgangseksamen, hvis dette er ønsket.  Vi har ofte 1-1 undervisning i korte perioder suppleret med praktisk undervisning i værkstederne.
 

Folkeskolens afgangseksamen er et adgangskrav til både de 3-årige gymnasiale uddannelser, hf efter 9. klasse og erhvervsuddannelserne.
 

Gennemsnittet af elevens karakterer i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse har ligeledes betydning for, om eleven kan få adgang til en gymnasial uddannelse.
 

Hvis eleven ønsker adgang til en erhvervsuddannelse, er det specifikt elevens gennemsnit i hhv. dansk (mundtlig og skriftlig) og matematik (skriftlig), som er vigtige.
 

Hvis eleven allerede har gennemført 9. klasse, men ikke har opnået karakterer til at blive optaget på en videregående ungdomsuddannelse, er der mulighed for at arbejde hen imod en 10. klasse i f.eks. dansk, matematik eller engelsk.
 Produceret af NetHunt.dk
CVR.: 36937807
Projektlivsstart-Erhvervsskole
Holbækvej 206
4440 Mørkøv
Tlf: 31191997
____________________________________
Kommune: Holbæk
Region: Sjælland
Tilbage til indhold