Aktivering - Projektlivsstart / Heldagsskole / STU

Gå til indhold
Aktivering


(Kilde: Udsatte unge, aktivering og uddannelse - dømt til individualisering af Noemi Katznelson)
 

Unge mellem 15 til 24 år har en pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse. Man kan også sige, at undervisningspligten afløses af en uddannelses- og beskæftigelsespligt.

Helt overordnet kan man sige, at for unge op til 18 år er det Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), der har hovedansvaret for den unges uddannelse og beskæftigelse.
 
Fra det 18. år har jobcenteret hovedansvaret for unge, der ikke er i gang med uddannelse eller beskæftigelse og modtager en offentlig forsørgelsesydelse.
 
For udsatte unge – unge med særlige psykiske, sociale og helbredsmæssige problemer – kan hovedansvaret ligge hos kommunens børn- og ungeafdeling (B&U) frem til det 18. år.
 
ProjektLivsstart Erhvervsskole tilbyder vi dagsaktivering af unge. Særligt udsatte unge og unge med psykiske og sociale problemer har vi stor succes med at aktivere og motivere således, at de opnår selvindsigt og klarhed over egne kompetencer, som vi hjælper dem med at udnytte.

Hos os profiterer de unge af den særligt tilrettelagte hverdag, hvor der lægges vægt på afklaring og personlig udvikling. Vi hjælper dem med at få afprøvet forskellige uddannelsesområder bl.a. ved virksomhedspraktikker eller kurser inden for forskellige fag.

Hvis den unge mangler 9. eller 10. klasses afgangsprøve i dansk og matematik, kan vi også hjælpe med dette. Dagen bliver således tilrettelagt med både faglighed og praktisk undervisning/kurser.
 
For mere information om aktivering kontakt Per Svensson.
 
_____________________________________________________________
 


Produceret af NetHunt.dk
CVR.: 36937807
Projektlivsstart-Erhvervsskole
Holbækvej 206
4440 Mørkøv
Tlf: 31191997
____________________________________
Kommune: Holbæk
Region: Sjælland
Tilbage til indhold